Tổng hợp các cảm nhận thực tế từ các học viên Futurelang

Bé Việt Hùng 7 tuổi

Khánh Hưng - 16 tuổi - Nghệ An

Quỳnh Như- 5 tuổi

Diệu Thảo-10 tuổi- Đà Nẵng

Vân Anh - 13 tuổi - Nghệ An

Dũng Lợi - 10 tuổi - HCM

Cảm nhận của Phương Nam

Cảm nhận của MC Minh Anh

Cảm nhận của Lê Anh Đức

Cảm nhận của Quốc Thịnh

Cảm nhận của Vũ Phong

Cảm nhận của Huệ Phạm

Cảm nhận của Anh Thơ

Bé Lan 5 tuổi

Minh Tuyết 12 tuổi

2 anh em bé Bin - Bông

Bé Sơn 5 tuổi

Bé H'Linh dân tộc Mông

Thảo Phương 12 tuổi Nghệ An

Ngọc Hà 11 tuổi

Anh Thư 10 tuổi

Bé Ngà 13 tuổi

Trí Tài 13 tuổi bến tre

Hạ Trâm 13 tuổi

Bảo Vy 10 tuổi

Quỳnh Như 13 tuổi

Hà Phương 14 tuổi

Minh Thư 9 tuổi

Tường Vy 11 tuổi

Ngọc Phú 13 tuổi

Ngọc Anh 9 tuổi

Thanh Tâm 15 tuổi

Ngọc Hà 11 tuổi

Duy Bách 8 tuổi

Duy Phong 9 tuổi

Bé Quỳnh 10 tuổi

Minh Huy 5 tuổi

Việt Đức 10 tuổi

Khôi Nguyên 13 tuổi